Maak een selectie

777 van 777

   

Overzicht van de laatste beslissingen:

College van Beroep
02/01/2023
Ongegrond - Voorwaardelijke schorsing

Zaaknummer: 22.004B

Het beroep van de jeugdprofessional faalt. Het College van Beroep is van oordeel dat voldoende vast is komen te staan dat de gedragswetenschapper een affectieve (liefdes)relatie is aangegaan met een jeugdige binnen een justitiële jeugdinrichting.
Open
College van Toezicht
21/11/2022
Gedeeltelijk gegrond - Voorwaardelijke schorsing

Zaaknummer: 21.575Ta

Een ambulant begeleider heeft niet stilgestaan bij de mogelijk polariserende werking die zijn wantrouwen richting andere hulpverleners kan hebben. Tevens heeft hij vader niet op een manier betrokken die recht doet aan de positie van een ouder met gezag zonder dat er sprake was van een uitzonderlijke omstandigheid waardoor van de Meldcode mocht worden afgeweken. Tot slot heeft de ambulant begeleider zich niet professioneel opgesteld door een grievende uitlating over vader te doen.
Beroepscode: D (Bevorderen van het vertrouwen in de jeugdzorg) | E (Respect) | F (Informatievoorziening over de hulp- en dienstverlening) | K (Vermoeden kindermishandeling) | M (Verslaglegging / dossiervorming) | O (Beroepsuitoefening en samenwerking)
Richtlijnen: Kindermishandeling
Open
College van Toezicht
17/11/2022
Ongegrond - Geen maatregel

Zaaknummer: 21.593Ta

Een ambulant begeleider wordt verweten dat zij gelogen heeft in de rapportages en vertrouwelijke informatie heeft gedeeld met de vader. Daarnaast zou zij verkeerd gehandeld hebben door de kinderen alleen te laten met de vader en hierover te liegen tegen de moeder.
Open
College van Toezicht
17/11/2022
Ongegrond - Geen maatregel

Zaaknummer: 22.028Ta

Een ambulant hulpverlener wordt verweten dat zij geen melding bij Veilig Thuis heeft gedaan en dat zij een incompleet beeld heeft gegeven aan Veilig Thuis.
Open
College van Beroep
14/11/2022
Ongegrond - Berisping zonder openbaarmaking

Zaaknummer: 22.003B

Het beroep faalt. Het College van Beroep sluit zich aan bij het oordeel van het College van Toezicht en geeft een nadere toelichting over hoor- en wederhoor bij het verzoek tot een spoedmachtiging uithuisplaatsing.
Open
College van Toezicht
10/11/2022
Gedeeltelijk gegrond - Geen maatregel

Zaaknummer: 21.314Ta

Een jeugdprofessional stond onvoldoende open voor een andere werkwijze tijdens een herijkingsgesprek en heeft zich onvoldoende ingespannen om referenten te spreken.
Beroepscode: D (Bevorderen van het vertrouwen in de jeugdzorg) | E (Respect) | G (Overeenstemming/instemming omtrent hulp- en dienstverlening)
Open
College van Beroep
09/11/2022
Gedeeltelijk gegrond - Geen maatregel

Zaaknummer: 22.002B

Het beroep van de vader faalt en het incidenteel beroep van de jeugdprofessional slaagt. De klacht van de vader dat de jeugdprofessional datgene dat met de vader is besproken tijdens het gesprek op 18 september 2020 niet heeft meegenomen in het onderzoek, heeft het College van Beroep alsnog (in het geheel) ongegrond verklaard.
Open
College van Toezicht
27/10/2022
Ongegrond - Geen maatregel

Zaaknummer: 21.443Tb

Een contextueel gezinstherapeut wordt verweten dat zij haar werkzaamheden polariserend heeft uitgevoerd. Zij zou gedreigd hebben met een ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing van de kinderen, hulpvragen stelselmatig niet hebben beantwoord, partijdig zijn geweest en onvoldoende onderzoek naar feiten hebben gedaan.
Beroepscode: F (Informatievoorziening over de hulp- en dienstverlening)
Richtlijnen: Scheiding en problemen van jeugdigen
Open
College van Toezicht
27/10/2022
Ongegrond - Geen maatregel

Zaaknummer: 21.538Ta

Een consulent jeugd wordt verweten dat zij haar werkzaamheden polariserend heeft uitgevoerd. Zij zou gedreigd hebben met een ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing van de kinderen, hulpvragen stelselmatig niet hebben beantwoord, partijdig zijn geweest en onvoldoende onderzoek naar feiten hebben gedaan.
Beroepscode: F (Informatievoorziening over de hulp- en dienstverlening)
Richtlijnen: Scheiding en problemen van jeugdigen
Open
College van Toezicht
20/10/2022
Ongegrond - Geen maatregel

Zaaknummer: 21.574Ta

Een jeugdbeschermer wordt verweten dat de vader door haar handelen en keuzes geen contact meer heeft met de zoon, zij geen onderbouwing heeft gegeven over de terugplaatsing en dat zij niks heeft gedaan met de melding rondom betasting van de stiefzus. Daarnaast wordt haar verweten dat zij de zoon heeft aangemeld voor pleegzorg bij de werkgever van de vader en dat zij niet openstaat voor een persoonlijk gesprek.
Open