Maak een selectie

883 van 883

   

Overzicht van de laatste beslissingen:

College van Beroep
24/08/2023
Ongegrond - Geen maatregel

Zaaknummer: 22.029B

Het beroep van de moeder faalt. Het College van Beroep is van oordeel dat de jeugdprofessional en haar collega weloverwogen en zorgvuldig de beslissing hebben genomen de moeder een Whatsapp bericht te sturen en dat zij hierbij rekening hebben gehouden met de psychische gesteldheid van de moeder.
Open
College van Beroep
24/08/2023
Ongegrond - Geen maatregel

Zaaknummer: 22.030B

Het beroep van de moeder faalt. Het College van Beroep is van oordeel dat de jeugdprofessional en haar collega weloverwogen en zorgvuldig de beslissing hebben genomen de moeder een Whatsapp bericht te sturen en dat zij hierbij rekening hebben gehouden met de psychische gesteldheid van de moeder.
Open
College van Toezicht
15/08/2023
Ongegrond - Geen maatregel

Zaaknummer: 22.474Ta

Een jeugdprofessional wordt verweten dat zij niet neutraal heeft gerapporteerd door ongefundeerde conclusies te trekken omtrent het huiselijk geweld tussen de vader en de moeder.
Open
College van Toezicht
07/08/2023
Ongegrond - Geen maatregel

Zaaknummer: 22.437Ta

Een raadsonderzoeker wordt verweten dat zij onjuistheden en aannames heeft verwerkt in een raadsrapportage. Ook wordt haar verweten dat zij zich ten onrechte met de zorg en opvoeding van de kinderen heeft bemoeid.
Open
College van Toezicht
03/08/2023
Ongegrond - Geen maatregel

Zaaknummer: 22.424Ta

Het verwijt is dat de jeugdbeschermer als contactpersoon voor de vader onvoldoende heeft uitgelegd hoe de begeleide omgang zou werken. De jeugdbeschermer heeft geprobeerd om dit in overleg met de vader te bepalen.
Richtlijnen: Samen met ouders en jeugdigen beslissen over passende hulp
Open
College van Toezicht
03/08/2023
Ongegrond - Geen maatregel

Zaaknummer: 22.424Tb

Het verwijt is dat de jeugdbeschermer, belast met de uitvoering van de ondertoezichtstelling, onvoldoende heeft uitgelegd hoe de begeleide omgang zou werken. De jeugdbeschermer heeft geprobeerd om dit in overleg met de vader te bepalen.
Richtlijnen: Samen met ouders en jeugdigen beslissen over passende hulp
Open
College van Toezicht
31/07/2023
Ongegrond - Geen maatregel

Zaaknummer: 22.228Ta

Een jeugdbeschermer wordt verweten dat zij geen enkele informatie heeft gegeven aan de moeder voor, tijdens of na een plaatsing uit huis van haar zoon. Daarnaast wordt haar verweten dat zij een opdracht heeft verstrekt aan een onderaannemer en dat zij de moeder geheel anders heeft geïnformeerd daarover, waarmee zij verschillende verwachtingen heeft gecreëerd met levens veranderende gevolgen. Tot slot wordt de jeugdbeschermer verweten dat zij heeft nagelaten de diagnose te vernemen over de moeder, maar dat zij wel heeft gehandeld alsof zij die had, en dat zij heeft gelogen tegen de rechtbank en de moeder over een kindgesprek met de kinderrechter.
Open
College van Toezicht
17/07/2023
Gedeeltelijk gegrond - Waarschuwing

Zaaknummer: 22.396Ta

Een jeugdbeschermer heeft nagelaten zich te houden aan de afspraken die waren gemaakt met de GI over de communicatie, doordat hij niet heeft gereageerd op de e-mailberichten van de moeder en haar geen terugkoppeling heeft gegeven van gesprekken met derden. Daarnaast wordt de jeugdbeschermer verweten dat hij de zorgen over mishandeling van de kinderen onvoldoende serieus heeft genomen, niet heeft meegewerkt aan de doelen van de ondertoezichtstelling, onvoldoende onderscheid heeft gemaakt tussen de ouders en partijdig is geweest voor de vader.
Beroepscode: F (Informatievoorziening over de hulp- en dienstverlening) | N (Samenwerking in de hulp- en dienstverlening)
Open
College van Toezicht
17/07/2023
Ongegrond - Geen maatregel

Zaaknummer: 22.396Tb

De jeugdprofessional wordt verweten dat zij haar rol nooit duidelijk heeft gemaakt en contact met de vader heeft onderhouden zonder contact met de moeder te onderhouden.
Open
College van Toezicht
13/07/2023
Gedeeltelijk gegrond - Geen maatregel

Zaaknummer: 22.358Ta

Een jeugdbeschermer heeft de tussen de ouders overeengekomen zorgregeling zonder tussenkomst van een rechter eenzijdig gewijzigd.
Beroepscode: D (Bevorderen van het vertrouwen in de jeugdzorg)
Open