Een klacht bij SKJ

Als je niet tevreden bent over het beroepsmatig handelen van een SKJ-geregistreerde jeugdprofessional kun je in sommige gevallen een klacht indienen bij SKJ.  

Voor zowel een klager als een jeugdprofessional is de behandeling van een klacht een spannende gebeurtenis. Het is daarom belangrijk dat wordt gekeken of de klacht op een andere manier kan worden opgelost. Doorloop daarom eerst de wegwijzer.