Een klacht indienen

Wie kan een klacht indienen?

Iedere belanghebbende kan een klacht indienen bij SKJ. Een ‘belanghebbende’ is een persoon of organisatie die betrokken is (geweest) bij het (beroepsmatig) handelen van de betreffende jeugdprofessional.

Voorbeelden van ‘belanghebbenden’ kunnen zijn: ouder(s), de jeugdige, familieleden van een jeugdige, een andere jeugdprofessional, de organisatie waar de jeugdprofessional werkzaam is/was.

Ook kan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een klacht indienen over het handelen een jeugdprofessional.

Tegen wie kan een klacht worden ingediend?

Je kunt bij SKJ alleen een klacht indienen tegen een jeugdprofessional die, ten tijde van het handelen waarover wordt geklaagd, geregistreerd staat/stond in het register van SKJ.

Indien je niet zeker bent of je de juiste jeugdprofessional hebt gevonden, kun je het registratienummer aan de jeugdprofessional zelf vragen. De jeugdprofessional dient over zijn/haar registratie(nummer) transparant te zijn.

Waarover kun je een klacht indienen?

Een klacht bij SKJ moet gaan over het beroepsmatig handelen of nalaten van de jeugdprofessional. Je kunt een klacht tot drie jaar na het handelen of nalaten van de jeugdprofessional indienen. Dit wordt ook wel de verjaringstermijn genoemd.

Hoe kun je een klacht indienen?

Je kunt bij SKJ een klacht indienen via het digitale klachtformulier/klachtenformulier. In deze infographic leggen wij uit hoe je een klacht kunt indienen tegen een SKJ-geregistreerd jeugdprofessional.