Er is een klacht tegen mij ingediend

Als er een klacht tegen je is ingediend, stellen wij je daar per e-mail zo snel mogelijk van op de hoogte. Ook ontvang je een kopie van de klacht.

Je kunt je tijdens de procedure laten bijstaan door een gemachtigde, dit is geen verplichting. Je kunt bij je werkgever informeren naar de mogelijkheden die eventueel geboden worden met betrekking tot (juridische) ondersteuning tijdens de procedure. Ook kun je je laten bijstaan door een advocaat, een jurist van de organisatie of instelling waar je werkt, je eventuele rechtsbijstandsverzekeraar of een onafhankelijk ondersteuner.

In de infographic zie je wat je kan verwachten wanneer er een klacht tegen je is ingediend.

De gemachtigde

Een gemachtigde is iemand die namens jou de procedure voert.

moet een digitale machtiging invullen en deze versturen naar vpc@skjeugd.nl. Hier vind je een machtigingsformulier.