Professionele standaard

Iedere jeugdprofessional werkt volgens de professionele standaard die voor zijn of haar beroepsgroep geldt. De professionele standaard bestaat uit de geldende beroepscode (iedere beroepsgroep heeft een eigen beroepscode), de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming en de veldnormen. Deze gedrags- en beroepsregels zijn door de beroepsgroep zelf opgesteld. Handelen in lijn met de professionele standaard is wettelijk vastgelegd. Daardoor weten cliënten waar ze op mogen rekenen als ze met een professional te maken krijgen.

Richtlijnen

De richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming ondersteunen de jeugdprofessionals in het dagelijks werk. De richtlijnen geven onderbouwde aanbevelingen op basis van wetenschap, praktijkkennis van jeugdprofessionals en ervaringskennis van cliënten. Met praktische aanbevelingen en kennis binnen handbereik, kunnen jeugdprofessionals en cliënten samen beslissen over een effectieve aanpak. De beroepsverenigingen (NIP, NVO en BPSW) werken samen aan de ontwikkeling en invoering van richtlijnen in de jeugdhulp.

Lees meer over de richtlijnen: Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

Richtlijnen GGZ

Voor de jeugd-GGZ bestaan specifieke ggz-richtlijnen. Deze zijn deels te vinden op de website van het NIP en deels op de website van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ (NKO).

Richtlijnen NIP
Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ