Reglementen

Reglement professioneel toezicht

Het reglement professioneel toezicht (RPT) vervangt per 1 november 2022 het tuchtreglement, versie 1.5. Het nieuwe reglement is goedgekeurd door het bestuur van SKJ op 10 oktober 2022 en bevat de door het bestuur vastgestelde regels over de wijze van afhandeling van klachten ingediend tegen jeugdprofessionals.

Procesreglement professioneel toezicht

In het procesreglement professioneel toezicht zijn alle uitvoeringsregels vastgelegd. Het procesreglement geldt met ingang van 1 november 2022 en is op 4 december 2023 gewijzigd.

Tuchtreglement versie 1.5

Het tuchtreglement (versie 1.5) blijft van toepassing op alle klachten die zijn ingediend vóór 1 november 2022.

Lees hier oudere versies van het tuchtreglement

Wrakingsprotocol

Wraking is een procedure die bedoeld is om de onafhankelijkheid van een commissielid of collegelid te beoordelen. Wanneer partijen twijfelen aan de onafhankelijkheid van een of meerdere van de leden kan er een wrakingsverzoek worden ingediend.

Per 1 november 2022 geldt een nieuw wrakingsprotocol (versie 1.4).

Huisregels voor bezoekers

Voor bezoekers van SKJ gelden huisregels. De huisregels vindt je hier. Deze gelden ook voor partijen tijdens de behandeling van een klacht c.q. beroep.