Einde procedure

Nadat een klacht is behandeld door de commissie van consultatie of door een mediator volgt er altijd een (eind)beslissing van het voorportaalcollege.

Een klacht die is behandeld door het college van toezicht of door het college van beroep eindigt met een beslissing. Een geanonimiseerde versie van die beslissing wordt in de digitale beslissingenbibliotheek van SKJ geplaatst.