Voorportaalcollege

Alle binnengekomen klachten worden voorgelegd aan het voorportaalcollege, een kamer van het college van toezicht. Partijen krijgen een e-mail met de datum waarop de klacht wordt behandeld. Het voorportaalcollege bekijkt of de klacht in orde is. Als dat nodig is kan het voorportaalcollege extra onderzoek

Dit onderzoek kan onder andere bestaan uit: a. het opvragen van informatie of nadere stukken bij partijen; b. het geven van gelegenheid aan partijen om schriftelijk te reageren; c. het geven van gelegenheid aan partijen om hun standpunten toe te lichten.

doen.

Als de klacht in orde is, beslist het voorportaalcollege hoe de klacht wordt behandeld. Deze beslissing is bindend. Dit betekent dat tegen deze beslissing geen beroep openstaat. Er zijn drie manieren van klachtbehandeling: door een mediator, door de commissie van consultatie en door het college van toezicht.

Klachtbehandeling door de commissie van consultatie is nieuw en geldt alleen voor professionals geregistreerd in de kamer jeugd- en gezinsprofessionals. Als de klacht is doorverwezen naar de commissie van consultatie wordt met partijen contact opgenomen voor het plannen van een afspraak voor een visiegesprek.