Maak een selectie

1025 van 1025

   

Overzicht van de laatste voorzittersbeslissing:

Datum College Zaaknummer Ontvankelijkheid Kamer
23/12/2022 Voorzitter College van Toezicht 22.412Ta Voldoet niet aan tuchtreglement Jeugd- en Gezinsprofessionals
16/12/2022 Voorzitter College van Toezicht 22.449Ta Voldoet niet aan tuchtreglement Jeugd- en Gezinsprofessionals
15/12/2022 Voorzitter College van Toezicht 22.443Ta Voldoet niet aan tuchtreglement Jeugd- en Gezinsprofessionals
15/12/2022 Voorzitter College van Toezicht 22.448Ta Voldoet niet aan tuchtreglement Jeugd- en Gezinsprofessionals
01/12/2022 Voorzitter College van Toezicht 22.433Ta Voldoet niet aan tuchtreglement Jeugd- en Gezinsprofessionals
30/11/2022 Voorzitter College van Toezicht 22.436Tb Voldoet niet aan tuchtreglement Pedagogen
30/11/2022 Voorzitter College van Toezicht 22.436Ta Voldoet niet aan tuchtreglement Jeugd- en Gezinsprofessionals
24/11/2022 Voorzitter College van Toezicht 22.288Ta Voldoet niet aan tuchtreglement Jeugd- en Gezinsprofessionals
24/11/2022 Voorzitter College van Toezicht 22.289Ta Voldoet niet aan tuchtreglement Pedagogen
24/11/2022 Voorzitter College van Toezicht 22.290Ta Voldoet niet aan tuchtreglement Jeugd- en Gezinsprofessionals
24/11/2022 Voorzitter College van Toezicht 22.425Ta Voldoet niet aan tuchtreglement Jeugd- en Gezinsprofessionals
22/11/2022 Voorzitter College van Toezicht 22.421Ta Voldoet niet aan tuchtreglement Jeugd- en Gezinsprofessionals
22/11/2022 Voorzitter College van Toezicht 22.421Tb Voldoet niet aan tuchtreglement Jeugd- en Gezinsprofessionals
21/11/2022 Voorzitter College van Toezicht 22.401Ta Handelen niet in jeugddomein Jeugd- en Gezinsprofessionals Toon | Download
21/11/2022 Voorzitter College van Toezicht 22.368Ta Voldoet niet aan tuchtreglement Jeugd- en Gezinsprofessionals Toon | Download
21/11/2022 Voorzitter College van Toezicht 22.368Tb Voldoet niet aan tuchtreglement Jeugd- en Gezinsprofessionals Toon | Download
18/11/2022 Voorzitter College van Toezicht 22.403Ta Voldoet niet aan tuchtreglement Jeugd- en Gezinsprofessionals
18/11/2022 Voorzitter College van Toezicht 22.351Ta Klacht niet aangepast Jeugd- en Gezinsprofessionals
16/11/2022 Voorzitter College van Toezicht 22.409Ta Voldoet niet aan tuchtreglement Jeugd- en Gezinsprofessionals
14/11/2022 Voorzitter College van Toezicht 22.389Ta Voldoet niet aan tuchtreglement Jeugd- en Gezinsprofessionals
23/12/2022
Voorzitter College van Toezicht
Voldoet niet aan tuchtreglement
zaaknummer: 22.412Ta

Zaaknummer 22.412Ta

16/12/2022
Voorzitter College van Toezicht
Voldoet niet aan tuchtreglement
zaaknummer: 22.449Ta

Zaaknummer 22.449Ta

15/12/2022
Voorzitter College van Toezicht
Voldoet niet aan tuchtreglement
zaaknummer: 22.443Ta

Zaaknummer 22.443Ta

15/12/2022
Voorzitter College van Toezicht
Voldoet niet aan tuchtreglement
zaaknummer: 22.448Ta

Zaaknummer 22.448Ta

01/12/2022
Voorzitter College van Toezicht
Voldoet niet aan tuchtreglement
zaaknummer: 22.433Ta

Zaaknummer 22.433Ta

30/11/2022
Voorzitter College van Toezicht
Voldoet niet aan tuchtreglement
zaaknummer: 22.436Tb

Zaaknummer 22.436Tb

30/11/2022
Voorzitter College van Toezicht
Voldoet niet aan tuchtreglement
zaaknummer: 22.436Ta

Zaaknummer 22.436Ta

24/11/2022
Voorzitter College van Toezicht
Voldoet niet aan tuchtreglement
zaaknummer: 22.288Ta

Zaaknummer 22.288Ta

24/11/2022
Voorzitter College van Toezicht
Voldoet niet aan tuchtreglement
zaaknummer: 22.289Ta

Zaaknummer 22.289Ta

24/11/2022
Voorzitter College van Toezicht
Voldoet niet aan tuchtreglement
zaaknummer: 22.290Ta

Zaaknummer 22.290Ta

24/11/2022
Voorzitter College van Toezicht
Voldoet niet aan tuchtreglement
zaaknummer: 22.425Ta

Zaaknummer 22.425Ta

22/11/2022
Voorzitter College van Toezicht
Voldoet niet aan tuchtreglement
zaaknummer: 22.421Ta

Zaaknummer 22.421Ta

22/11/2022
Voorzitter College van Toezicht
Voldoet niet aan tuchtreglement
zaaknummer: 22.421Tb

Zaaknummer 22.421Tb

21/11/2022
Voorzitter College van Toezicht
Handelen niet in jeugddomein
zaaknummer: 22.401Ta

Zaaknummer 22.401Ta

Geachte [de klager],

Op 27 oktober 2022 heeft u, namens [de organisatie], bij SKJ een klacht ingediend tegen [de jeugdprofessional] (hierna te noemen: de jeugdprofessional).

U bent niet-ontvankelijk in uw klacht
Uit de toelichting op uw klacht wordt onvoldoende duidelijk waaruit het verwijtbare handelen van de jeugdprofessional blijkt en wanneer het verwijtbare handelen van de jeugdprofessional heeft plaatsgevonden. Daarnaast voldoet de onderbouwing van uw klacht niet. U heeft geen bijlagen toegevoegd waaruit het verwijtbare handelen van de jeugdprofessional blijkt. Tot slot blijkt onvoldoende uit het klaagschrift wat het verband is tussen de klacht en het belang van de klager.

Hierdoor voldoet de ingediende klacht niet aan de eisen van het Tuchtreglement (versie 1.5), geformuleerd in artikel 7.4.2 onder b, d en e. Voorts heeft u onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het handelen van de jeugdprofessional zich heeft afgespeeld binnen het jeugddomein. Met toepassing van artikel 7.7.1 onder a en artikel 7.7.1 onder f van het Tuchtreglement verklaar ik u daarom niet-ontvankelijk in uw klacht. Het dossier wordt gesloten.

Tegen deze beslissing staat geen beroep open.

U kunt uw klacht opnieuw indienen
Sinds 1 november 2022 is het Reglement Professioneel Toezicht van kracht. Tot 1 januari 2023 geldt een overgangsperiode waarin u als klager kunt kiezen voor het indienen van een klacht via het vereenvoudigde óf via het uitgebreide klachtformulier. De keuze die u maakt heeft gevolgen voor de manier waarop wij uw klacht behandelen. Voor meer informatie over deze twee verschillende procedures klikt u hier.

Een klacht indienen via het vereenvoudigde klachtformulier (volgens het Reglement Professioneel Toezicht)
U kunt via onze website het vereenvoudigde klachtformulier indienen. Dit kan via deze link. Het formulier is eenvoudig en kort. U hoeft hiervoor geen account aan te maken. Wanneer u vragen heeft over dit klachtformulier of de procedure die dan geldt, kunt u contact opnemen via vpc@skjeugd.nl.

Een klacht indienen via het uitgebreide klachtformulier (volgens het Tuchtreglement, versie 1.5)
U kunt via onze website een account aanmaken, het uitgebreide klachtformulier indienen en de bijlagen uploaden. U kunt een account aanmaken via deze link. Indien u besluit nogmaals gebruik te maken van het uitgebreide klachtformulier zijn er een aantal punten om overweging te nemen.

In elk geval dient u in elk klachtonderdeel kernachtig en duidelijk te beschrijven welk individueel handelen (of nalaten) de jeugdprofessional wordt verweten. Tevens dient u in de toelichting bij ieder klachtonderdeel duidelijk uit te leggen waaruit het individuele verwijtbare handelen van de jeugdprofessional blijkt. Daarnaast dient u zo mogelijk bij ieder klachtonderdeel een bijlage toe te voegen:

  1. waaruit het verwijtbare handelen van de jeugdprofessional blijkt, en;
  2. die compleet en duidelijk leesbaar is, en;
  3. waarbij u uitlegt wat het belang is van de bijlage en waarom en welk gedeelte van de bijlage het klachtonderdeel ondersteunt.

Het is belangrijk dat u uw klacht duidelijk omschrijft, toelicht en onderbouwt. Daarbij is het van belang dat u onderbouwt welk belang de klager heeft bij het indienen van een klacht in deze situatie, gelet op het feit dat u zelf aangeeft dat de jeugdige geen cliënt bij u is (geweest).

Met vriendelijke groet,

mevrouw mr. S.C. van Duijn
voorzitter

21/11/2022
Voorzitter College van Toezicht
Voldoet niet aan tuchtreglement
zaaknummer: 22.368Ta

Zaaknummer 22.368Ta

Geachte [de klager],

Op 17 oktober 2022 heeft u bij SKJ een klacht ingediend tegen [de jeugdprofessional] (hierna te noemen: de jeugdprofessional).

U bent niet-ontvankelijk in uw klacht
Over het handelen van de jeugdprofessional waarover u bij SKJ klaagt, heeft u ook een klacht ingediend bij de klachtencommissie van [de instelling]. Het is gebleken dat er over dit handelen een hoorzitting heeft plaatsgevonden bij deze instantie op 10 november 2022. Nu hetzelfde handelen van de jeugdprofessional al aanhangig is gemaakt bij een andere klachteninstantie voldoet de ingediende klacht niet aan de eis geformuleerd in artikel 7.7.1 onder d van het Tuchtreglement (versie 1.5). Ik verklaar u daarom niet-ontvankelijk in uw klacht. Het dossier wordt gesloten.

Tegen deze beslissing staat geen beroep open.

U kunt uw klacht opnieuw indienen
Indien u besluit de klacht opnieuw in te dienen, verzoeken wij u om de beslissing van de klachtencommissie van [de instelling] als bijlage toe te voegen.
Daarnaast willen wij u erop wijzen dat sinds 1 november 2022 het Reglement Professioneel Toezicht van kracht is. Tot 1 januari 2023 geldt een overgangsperiode waarin u als klager kunt kiezen voor het indienen van een klacht via het vereenvoudigde óf via het uitgebreide klachtformulier. De keuze die u maakt heeft gevolgen voor de manier waarop wij uw klacht behandelen. Voor meer informatie over deze twee verschillende procedures klikt u hier.

Een klacht indienen via het vereenvoudigde klachtformulier (volgens het Reglement Professioneel Toezicht)
U kunt via onze website het vereenvoudigde klachtformulier indienen. Dit kan via deze link. Het formulier is eenvoudig en kort. U hoeft hiervoor geen account aan te maken. Wanneer u vragen heeft over dit klachtformulier of de procedure die dan geldt, kunt u contact opnemen via vpc@skjeugd.nl.

Een klacht indienen via het uitgebreide klachtformulier (volgens het Tuchtreglement, versie 1.5)
U kunt via onze website een account aanmaken, het uitgebreide klachtformulier indienen en de bijlagen uploaden. U kunt een account aanmaken via deze link.

Met vriendelijke groet,

mevrouw mr. S.C. van Duijn
voorzitter

21/11/2022
Voorzitter College van Toezicht
Voldoet niet aan tuchtreglement
zaaknummer: 22.368Tb

Zaaknummer 22.368Tb

Geachte [de klager],

Op 17 oktober 2022 heeft u bij SKJ een klacht ingediend tegen [de jeugdprofessional] (hierna te noemen: de jeugdprofessional).

U bent niet-ontvankelijk in uw klacht
Uw klacht is nauw verbonden met de reeds door u ingediende klacht met zaaknummer 22.368Ta. Over het handelen van de jeugdprofessional waarover u in de klacht met zaaknummer 22.368Ta bij SKJ klaagt, heeft u ook een klacht ingediend bij de klachtencommissie van [de instelling]. De zitting bij deze klachtencommissie heeft op 10 november 2022 plaatsgevonden. U geeft aan dat u, afhankelijk van de zitting bij de klachtencommissie van [de instelling], ook het handelen dat in de onderhavige zaak centraal staat aanhangig zou willen maken bij deze klachtencommissie. Hierdoor is voor het College van Toezicht onvoldoende duidelijk of er reeds een procedure aanhangig is gemaakt bij een andere klachteninstantie. Met toepassing van artikel 14.3 van het Tuchtreglement (versie 1.5) verklaar ik u daarom niet-ontvankelijk in uw klacht. Het dossier wordt gesloten.

Tegen deze beslissing staat geen beroep open.

U kunt uw klacht opnieuw indienen
Indien u besluit de klacht opnieuw in te dienen, verzoeken wij u ons duidelijkheid te verschaffen in hoeverre u uw voornemen heeft doorgezet om het handelen van de jeugdprofessional ook aanhangig te maken bij de klachtencommissie van [de instelling].
Daarnaast willen wij u erop wijzen dat sinds 1 november 2022 het Reglement Professioneel Toezicht van kracht is. Tot 1 januari 2023 geldt een overgangsperiode waarin u als klager kunt kiezen voor het indienen van een klacht via het vereenvoudigde óf via het uitgebreide klachtformulier. De keuze die u maakt heeft gevolgen voor de manier waarop wij uw klacht behandelen. Voor meer informatie over deze twee verschillende procedures klikt u hier.

Een klacht indienen via het vereenvoudigde klachtformulier (volgens het Reglement Professioneel Toezicht)
U kunt via onze website het vereenvoudigde klachtformulier indienen. Dit kan via deze link. Het formulier is eenvoudig en kort. U hoeft hiervoor geen account aan te maken. Wanneer u vragen heeft over dit klachtformulier of de procedure die dan geldt, kunt u contact opnemen via vpc@skjeugd.nl.

Een klacht indienen via het uitgebreide klachtformulier (volgens het Tuchtreglement, versie 1.5)
U kunt via onze website een account aanmaken, het uitgebreide klachtformulier indienen en de bijlagen uploaden. U kunt een account aanmaken via deze link.

Met vriendelijke groet,

mevrouw mr. S.C. van Duijn
voorzitter

18/11/2022
Voorzitter College van Toezicht
Voldoet niet aan tuchtreglement
zaaknummer: 22.403Ta

Zaaknummer 22.403Ta

18/11/2022
Voorzitter College van Toezicht
Klacht niet aangepast
zaaknummer: 22.351Ta

Zaaknummer 22.351Ta

16/11/2022
Voorzitter College van Toezicht
Voldoet niet aan tuchtreglement
zaaknummer: 22.409Ta

Zaaknummer 22.409Ta

14/11/2022
Voorzitter College van Toezicht
Voldoet niet aan tuchtreglement
zaaknummer: 22.389Ta

Zaaknummer 22.389Ta