Maak een selectie

1120 van 1120

   

Overzicht van de laatste voorzittersbeslissing:

Datum College Zaaknummer Beslissingen Kamer
27/03/2023 Voorportaalcollege 23.021PT Niet-ontvankelijk Jeugd- en Gezinsprofessionals
27/03/2023 Voorportaalcollege 23.076PT Niet geregistreerd n.v.t.
27/03/2023 Voorportaalcollege 23.075PT Niet-ontvankelijk Jeugd- en Gezinsprofessionals
23/03/2023 Voorportaalcollege 23.056PT Niet-ontvankelijk Jeugd- en Gezinsprofessionals
21/03/2023 Voorportaalcollege 23.066PT Niet-ontvankelijk Jeugd- en Gezinsprofessionals
20/03/2023 Voorportaalcollege 23.052PT Niet-ontvankelijk Jeugd- en Gezinsprofessionals
20/03/2023 Voorportaalcollege 23.063PT Niet-ontvankelijk Jeugd- en Gezinsprofessionals
17/03/2023 Voorportaalcollege 23.089PT Niet-ontvankelijk Jeugd- en Gezinsprofessionals
16/03/2023 Voorportaalcollege 23.057PT Niet-ontvankelijk Jeugd- en Gezinsprofessionals
15/03/2023 Voorportaalcollege 23.054PT Niet-ontvankelijk Jeugd- en Gezinsprofessionals
09/03/2023 Voorportaalcollege 23.023PT Tussenbeslissing Jeugd- en Gezinsprofessionals Toon | Download
07/03/2023 Voorportaalcollege 23.034PT Niet-ontvankelijk Jeugd- en Gezinsprofessionals
06/03/2023 Voorportaalcollege 23.047PT Niet-ontvankelijk Jeugd- en Gezinsprofessionals
06/03/2023 Voorportaalcollege 23.050PT Niet-ontvankelijk Jeugd- en Gezinsprofessionals
06/03/2023 Voorportaalcollege 23.051PT Niet-ontvankelijk Jeugd- en Gezinsprofessionals
06/03/2023 Voorportaalcollege 23.029PT Niet-ontvankelijk Jeugd- en Gezinsprofessionals
06/03/2023 Voorportaalcollege 23.030PT Niet-ontvankelijk Jeugd- en Gezinsprofessionals
06/03/2023 Voorportaalcollege 23.031PT Niet-ontvankelijk Jeugd- en Gezinsprofessionals
06/03/2023 Voorportaalcollege 23.035PT Niet-ontvankelijk Jeugd- en Gezinsprofessionals
03/03/2023 Voorportaalcollege 23.040PT Niet-ontvankelijk Jeugd- en Gezinsprofessionals
27/03/2023
Voorportaalcollege
zaaknummer: 23.021PT

Zaaknummer 23.021PT

(Zonder titel)

27/03/2023
Voorportaalcollege
zaaknummer: 23.076PT

Zaaknummer 23.076PT

(Zonder titel)

27/03/2023
Voorportaalcollege
zaaknummer: 23.075PT

Zaaknummer 23.075PT

(Zonder titel)

23/03/2023
Voorportaalcollege
zaaknummer: 23.056PT

Zaaknummer 23.056PT

(Zonder titel)

21/03/2023
Voorportaalcollege
zaaknummer: 23.066PT

Zaaknummer 23.066PT

(Zonder titel)

20/03/2023
Voorportaalcollege
zaaknummer: 23.052PT

Zaaknummer 23.052PT

(Zonder titel)

20/03/2023
Voorportaalcollege
zaaknummer: 23.063PT

Zaaknummer 23.063PT

(Zonder titel)

17/03/2023
Voorportaalcollege
zaaknummer: 23.089PT

Zaaknummer 23.089PT

(Zonder titel)

16/03/2023
Voorportaalcollege
zaaknummer: 23.057PT

Zaaknummer 23.057PT

(Zonder titel)

15/03/2023
Voorportaalcollege
zaaknummer: 23.054PT

Zaaknummer 23.054PT

(Zonder titel)

09/03/2023
Voorportaalcollege
zaaknummer: 23.023PT

Zaaknummer 23.023PT

De moeder is niet-ontvankelijk verklaard in klachtonderdeel 2. Het Voorportaalcollege vraagt een toelichtend klachtformulier op voor klachtonderdeel 1.

Klaagster is {de moeder}, hierna te noemen: de moeder.

Beklaagde is {de jeugdprofessional}, hierna te noemen: de jeugdprofessional, werkzaam als directeur bij Zorg Anders BV. De jeugdprofessional staat sinds {datum} 2021 als jeugd- en gezinsprofessional geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Het Voorportaalcollege gaat uit van het klachtformulier, ontvangen op 17 januari 2023.

1     De beoordeling van de klachtonderdelen

De moeder heeft in het klachtformulier twee klachtonderdelen geformuleerd.

1.1 Klachtonderdeel 1

1.1.1 Het Voorportaalcollege oordeelt dat klachtonderdeel 1 voldoet aan de vereisten van het Reglement Professioneel Toezicht. Het Voorportaalcollege is voornemens de klacht in zoverre door te verwijzen naar het College van Toezicht. Alvorens daarover definitief te kunnen beslissen, heeft het Voorportaalcollege nadere informatie nodig. Daarom zal het Voorportaalcollege de moeder verzoeken de klacht nader uit te werken in een toelichtend klachtformulier. Na ontvangst hiervan zal het Voorportaalcollege de ontvankelijkheid van de klacht en een mogelijke doorverwijzing naar het College van Toezicht nader beoordelen.

1.2 Klachtonderdeel 2

1.2.1 Naar het oordeel van het Voorportaalcollege voldoet de onderbouwing van klachtonderdeel 2 niet. Uit de klacht blijkt onvoldoende welk individueel handelen de jeugdprofessional precies verweten wordt. Hierdoor voldoet de ingediende klacht niet aan de eisen van het Reglement Professioneel Toezicht, geformuleerd in artikel 5.4.2 onder c. Met toepassing van artikel 6.1.1 onder a van het Reglement Professioneel Toezicht verklaart het Voorportaalcollege de moeder daarom niet-ontvankelijk in klachtonderdeel 2.

2     De beslissing

Het Voorportaalcollege komt tot de volgende tussenbeslissing:

  • verzoekt de moeder een toelichtend klachtformulier in te dienen met betrekking tot klachtonderdeel 1;
  • verklaart de moeder niet-ontvankelijk in klachtonderdeel 2;
  • bepaalt dat tegen deze beslissing geen beroep open staat.

Deze beslissing is op 9 maart 2023 genomen door het Voorportaalcollege in de samenstelling van mr. C.M.H.M. van Lent (voorzitter), D.J.E. de Graaf (lid-beroepsgenoot) en H.A. ten Hove (lid-beroepsgenoot).

Met vriendelijke groet, namens het Voorportaalcollege,

mr. C.M.H.M. van Lent, voorzitter

07/03/2023
Voorportaalcollege
zaaknummer: 23.034PT

Zaaknummer 23.034PT

(Zonder titel)

06/03/2023
Voorportaalcollege
zaaknummer: 23.047PT

Zaaknummer 23.047PT

(Zonder titel)

06/03/2023
Voorportaalcollege
zaaknummer: 23.050PT

Zaaknummer 23.050PT

(Zonder titel)

06/03/2023
Voorportaalcollege
zaaknummer: 23.051PT

Zaaknummer 23.051PT

(Zonder titel)

06/03/2023
Voorportaalcollege
zaaknummer: 23.029PT

Zaaknummer 23.029PT

(Zonder titel)

06/03/2023
Voorportaalcollege
zaaknummer: 23.030PT

Zaaknummer 23.030PT

(Zonder titel)

06/03/2023
Voorportaalcollege
zaaknummer: 23.031PT

Zaaknummer 23.031PT

(Zonder titel)

06/03/2023
Voorportaalcollege
zaaknummer: 23.035PT

Zaaknummer 23.035PT

(Zonder titel)

03/03/2023
Voorportaalcollege
zaaknummer: 23.040PT

Zaaknummer 23.040PT

(Zonder titel)