Maak een selectie

1120 van 1120

   

Uw zoekopdracht leverde 1119 voorzittersbeslissingen op:

Datum College Zaaknummer Beslissingen Kamer
03/03/2023 Voorportaalcollege 23.044PT Niet-ontvankelijk Jeugd- en Gezinsprofessionals
02/03/2023 Voorportaalcollege 23.028PT Niet-ontvankelijk Jeugd- en Gezinsprofessionals
01/03/2023 Voorportaalcollege 23.038PT Niet-ontvankelijk Jeugd- en Gezinsprofessionals
01/03/2023 Voorportaalcollege 23.039PT Niet-ontvankelijk Jeugd- en Gezinsprofessionals
01/03/2023 Voorportaalcollege 22.011PT Genomen na behandeling mediation Psychologen Toon | Download
27/02/2023 Voorportaalcollege 23.042PT Niet-ontvankelijk Jeugd- en Gezinsprofessionals
23/02/2023 Voorportaalcollege 23.049PT Niet-ontvankelijk Jeugd- en Gezinsprofessionals
22/02/2023 Voorportaalcollege 23.013PT Niet-ontvankelijk n.v.t.
22/02/2023 Voorportaalcollege 23.022PT Niet-ontvankelijk Jeugd- en Gezinsprofessionals
22/02/2023 Voorportaalcollege 23.012PT Niet-ontvankelijk n.v.t.
20/02/2023 Voorzitter College van Toezicht 22.454Ta Voldoet niet aan tuchtreglement Jeugd- en Gezinsprofessionals
20/02/2023 Voorzitter College van Toezicht 22.447Ta Voldoet niet aan tuchtreglement Jeugd- en Gezinsprofessionals
20/02/2023 Voorzitter College van Toezicht 22.451Ta Voldoet niet aan tuchtreglement Jeugd- en Gezinsprofessionals
15/02/2023 Voorzitter College van Toezicht 22.515Tb Voldoet niet aan tuchtreglement Jeugd- en Gezinsprofessionals
15/02/2023 Voorzitter College van Toezicht 22.515Tc Voldoet niet aan tuchtreglement Pedagogen
15/02/2023 Voorportaalcollege 23.014PT Niet-ontvankelijk Jeugd- en Gezinsprofessionals
15/02/2023 Voorportaalcollege 23.015PT Niet-ontvankelijk Jeugd- en Gezinsprofessionals
15/02/2023 Voorzitter College van Toezicht 22.467Ta Voldoet niet aan tuchtreglement Jeugd- en Gezinsprofessionals
15/02/2023 Voorzitter College van Toezicht 22.467Tb Voldoet niet aan tuchtreglement Jeugd- en Gezinsprofessionals
15/02/2023 Voorzitter College van Toezicht 22.467Tc Voldoet niet aan tuchtreglement Jeugd- en Gezinsprofessionals
03/03/2023
Voorportaalcollege
zaaknummer: 23.044PT

Zaaknummer 23.044PT

(Zonder titel)

02/03/2023
Voorportaalcollege
zaaknummer: 23.028PT

Zaaknummer 23.028PT

(Zonder titel)

01/03/2023
Voorportaalcollege
zaaknummer: 23.038PT

Zaaknummer 23.038PT

(Zonder titel)

01/03/2023
Voorportaalcollege
zaaknummer: 23.039PT

Zaaknummer 23.039PT

(Zonder titel)

01/03/2023
Voorportaalcollege
zaaknummer: 22.011PT

Zaaknummer 22.011PT

De klacht is afdoende behandeld door een mediator.

Klager is {de vader}, verder te noemen: de vader.

Beklaagde is {de jeugdprofessional}, verder te noemen: de jeugdprofessional.

De vader heeft op 23 november 2022 een klacht ingediend tegen de jeugdprofessional.

De klacht is op 5 december 2022 door het Voorportaalcollege ter behandeling doorverwezen naar mediation. De mediators hebben hun bevindingen vastgelegd in een advies aan het Voorportaalcollege. Dit advies is aan deze beslissing gehecht.

1     Advies aan het Voorportaalcollege

De mediators adviseren het Voorportaalcollege het dossier te sluiten. Zij menen dat de klacht voldoende is behandeld.

2     Beslissing van het Voorportaalcollege

Met toepassing van artikel 6.5.2 van het Reglement Professioneel Toezicht sluit het Voorportaalcollege het dossier.

Tegen deze beslissing staat geen beroep open.

Deze beslissing is op 1 maart 2023 genomen door het Voorportaalcollege in de samenstelling van mr. S.C. van Duijn (voorzitter), D.J.E. de Graaf en H.G.A. van Schaik (lid-beroepsgenoten).

mr. S.C. van Duijn, voorzitter

________________________________________________________________

Advies na mediation van 17 februari 2023 in zaaknummer 22.011PT aan het Voorportaalcollege

Klager is {de vader}, verder te noemen: de vader.

Beklaagde is {de jeugdprofessional}, verder te noemen: de jeugdprofessional.

De vader heeft op 23 november 2022 een klacht ingediend tegen de jeugdprofessional.

De klacht is op 5 december 2022 door het Voorportaalcollege ter behandeling doorverwezen naar mediation.

Op 12 januari 2023 heeft een mediationgesprek plaatsgevonden. Daarbij waren aanwezig: de vader en zijn partner, de jeugdprofessional en mevrouw Y. de Best en A.V. Verweij, beiden MfN-registermediator.

Advies aan het Voorportaalcollege

De mediators adviseren het Voorportaalcollege om het dossier te sluiten.

Tijdens het mediationgesprek is gereflecteerd en hebben beide partijen hun visie en beleving naar voren kunnen brengen. Dit heeft ertoe geleid dat partijen afspraken met elkaar hebben gemaakt. Alhoewel de vader heeft aangegeven dat hij teleurgesteld is over de wijze waarop de jeugdprofessional de afspraken heeft opgepakt, menen de mediators dat de klacht voldoende is behandeld en dat er voor SKJ verder geen rol meer is weggelegd.

27/02/2023
Voorportaalcollege
zaaknummer: 23.042PT

Zaaknummer 23.042PT

(Zonder titel)

23/02/2023
Voorportaalcollege
zaaknummer: 23.049PT

Zaaknummer 23.049PT

(Zonder titel)

22/02/2023
Voorportaalcollege
zaaknummer: 23.013PT

Zaaknummer 23.013PT

(Zonder titel)

22/02/2023
Voorportaalcollege
zaaknummer: 23.022PT

Zaaknummer 23.022PT

(Zonder titel)

22/02/2023
Voorportaalcollege
zaaknummer: 23.012PT

Zaaknummer 23.012PT

(Zonder titel)

20/02/2023
Voorzitter College van Toezicht
zaaknummer: 22.454Ta

Zaaknummer 22.454Ta

(Zonder titel)

20/02/2023
Voorzitter College van Toezicht
zaaknummer: 22.447Ta

Zaaknummer 22.447Ta

(Zonder titel)

20/02/2023
Voorzitter College van Toezicht
zaaknummer: 22.451Ta

Zaaknummer 22.451Ta

(Zonder titel)

15/02/2023
Voorzitter College van Toezicht
zaaknummer: 22.515Tb

Zaaknummer 22.515Tb

(Zonder titel)

15/02/2023
Voorzitter College van Toezicht
zaaknummer: 22.515Tc

Zaaknummer 22.515Tc

(Zonder titel)

15/02/2023
Voorportaalcollege
zaaknummer: 23.014PT

Zaaknummer 23.014PT

(Zonder titel)

15/02/2023
Voorportaalcollege
zaaknummer: 23.015PT

Zaaknummer 23.015PT

(Zonder titel)

15/02/2023
Voorzitter College van Toezicht
zaaknummer: 22.467Ta

Zaaknummer 22.467Ta

(Zonder titel)

15/02/2023
Voorzitter College van Toezicht
zaaknummer: 22.467Tb

Zaaknummer 22.467Tb

(Zonder titel)

15/02/2023
Voorzitter College van Toezicht
zaaknummer: 22.467Tc

Zaaknummer 22.467Tc

(Zonder titel)