Maak een selectie

736 van 736

   

Overzicht van de laatste beslissingen:

College van Toezicht
17/06/2022
Gedeeltelijk gegrond - Geen maatregel

Zaaknummer: 21.023Ta

Een jeugdbeschermer wordt onder meer verweten dat zij niet de noodzakelijk hulpverlening heeft ingezet, afspraken niet is nagekomen, onjuistheden heeft opgeschreven in rapportages en niet een gesprek met de moeder heeft willen voeren. De jeugdprofessional heeft de reactie van de moeder op het verzoekschrift tot verlening van de ondertoezichtstelling niet aan de rechtbank gezonden.
Beroepscode: G (Overeenstemming/instemming omtrent hulp- en dienstverlening) | M (Verslaglegging / dossiervorming)
Open
College van Toezicht
17/06/2022
Ongegrond - Geen maatregel

Zaaknummer: 20.432Ta

Een kindbehartiger wordt onder meer verweten dat zij geen onderzoek heeft gedaan naar de gezinsproblematiek, geen oog heeft voor haar grenzen van deskundigheid en niet met de moeder heeft gesproken over het rapport/advies.
Open
College van Toezicht
17/06/2022
Ongegrond - Geen maatregel

Zaaknummer: 20.432Tb

Een kindbehartiger wordt onder meer verweten dat zij geen onderzoek heeft gedaan naar de gezinsproblematiek, geen oog heeft voor haar grenzen van deskundigheid en niet met de moeder heeft gesproken over het rapport/advies.
Open
College van Toezicht
09/06/2022
Gedeeltelijk gegrond - Berisping zonder openbaarmaking

Zaaknummer: 21.458Ta

De jeugdprofessional heeft in haar hoedanigheid als psychosociaal therapeut een verslag opgesteld, waarin zij feiten en meningen niet van elkaar heeft gescheiden, voorbarige conclusies heeft getrokken en conclusies die niet zijn gebaseerd op haar eigen observaties. Tevens heeft zij het concept verslag niet toegestuurd aan de gecertificeerde instelling. Verder is de jeugdprofessional niet binnen de grenzen van haar deskundigheid gebleven en is zij niet meerzijdig partijdig geweest.
Beroepscode: A (Jeugdige cliënt tot zijn recht laten komen) | D (Bevorderen van het vertrouwen in de jeugdzorg) | N (Samenwerking in de hulp- en dienstverlening) | O (Beroepsuitoefening en samenwerking)
Open
College van Toezicht
01/06/2022
Niet-ontvankelijk - Geen maatregel

Zaaknummer: 20.016B-W3

De wrakingskamer heeft het wrakingsverzoek niet in behandeling genomen, aangezien de wrakingskamer in de beslissing van 30 mei 2022 in zaaknummer 20.016B-W2 onder verwijzing naar artikel 1.8 van het Wrakingsprotocol heeft bepaald dat een volgend wrakingsverzoek, ingediend van de zijde van klager in de hoofdzaak, niet in behandeling wordt genomen omdat er sprake is van een vermoeden van misbruik van de bevoegdheid tot wraking.
Open
College van Toezicht
31/05/2022
Gegrond - Waarschuwing

Zaaknummer: 21.385Ta

De jeugdprofessional heeft partijdig en niet transparant gehandeld rondom het verzoek tot eenhoofdig gezag van de moeder. Daarnaast heeft zij zich onvoldoende meerzijdig partijdig opgesteld door op voorhand een positie in te nemen over de (juridische) rol van de vader.
Beroepscode: D (Bevorderen van het vertrouwen in de jeugdzorg) | H (Macht en afhankelijkheid in de professionele relatie)
Richtlijnen: Scheiding en problemen van jeugdigen
Open
College van Toezicht
30/05/2022
Niet-ontvankelijk - Geen maatregel

Zaaknummer: 20.016B-W2

De wrakingskamer is van oordeel dat de verzoeker niet-ontvankelijk is in het wrakingsverzoek, omdat het ver na een redelijke termijn nadat de wrakingsgronden bekend zijn geworden, is ingediend. Volgens de wrakingskamer is er sprake van een vermoeden van misbruik van bevoegdheid tot wraking en de wrakingskamer bepaalt daarom dat een volgend wrakingsverzoek dat wordt ingediend in dezelfde hoofdzaak door dezelfde procespartij, met betrekking tot één of meerdere leden van het behandelend College of de voorzitter van het College, niet in behandeling wordt genomen.
Open
College van Toezicht
25/05/2022
Gedeeltelijk gegrond - Waarschuwing

Zaaknummer: 21.363Ta

De jeugdbeschermer is onzorgvuldig geweest in zijn verslaggeving, is gemaakte afspraken niet nagekomen en heeft onvoldoende zorg getoond voor een van de kinderen doordat hij de grenzen van zijn eigen expertise niet voldoende heeft erkend.
Beroepscode: D (Bevorderen van het vertrouwen in de jeugdzorg) | O (Beroepsuitoefening en samenwerking)
Open
College van Toezicht
25/05/2022
Niet-ontvankelijk - Geen maatregel

Zaaknummer: 21.138Ta-W1.W2.W3.W4.W5

De verzoekster is niet-ontvankelijk in het wrakingsverzoek. De wrakingskamer is van oordeel dat de verzoekster het wrakingsverzoek buiten een redelijke termijn na het bekend worden van de wrakingsgronden heeft ingediend.
Open
College van Toezicht
16/05/2022
Gedeeltelijk gegrond - Berisping zonder openbaarmaking

Zaaknummer: 21.473Ta

Een Veilig Thuis medewerker heeft het vertrouwen in de jeugdzorg beschadigd, de vader niet voldoende de gelegenheid gegeven om op ingediende stukken te reageren en niet conform de beroepsstandaard dossier gevormd. De Veilig Thuis medewerker wordt ook verweten dat zij aantoonbaar partijdig is voor de moeder.
Beroepscode: D (Bevorderen van het vertrouwen in de jeugdzorg) | E (Respect) | G (Overeenstemming/instemming omtrent hulp- en dienstverlening) | M (Verslaglegging / dossiervorming)
Open