Maak een selectie

808 van 808

   

Uw zoekopdracht leverde 808 beslissingen op:

College van Toezicht
28/02/2023
Niet-ontvankelijk - Geen maatregel

Zaaknummer: 22.248Ta

Het College verklaart de vader niet-ontvankelijk in de klacht, omdat de klacht al beoordeeld is in een met voldoende waarborgen omklede procedure.
Open
College van Toezicht
28/02/2023
Niet-ontvankelijk - Geen maatregel

Zaaknummer: 22.248Tb

Het College verklaart de vader niet-ontvankelijk in de klacht, omdat de klacht al beoordeeld is in een met voldoende waarborgen omklede procedure.
Open
College van Toezicht
23/02/2023
Ongegrond - Geen maatregel

Zaaknummer: 22.160Ta

Een jeugdbeschermer wordt verweten dat zij heeft nagelaten zorgvuldig dan wel in het belang van de kinderen te handelen nu er sprake was van een vermoeden van seksueel misbruik.
Open
College van Toezicht
22/02/2023
Gedeeltelijk gegrond - Berisping zonder openbaarmaking

Zaaknummer: 21.481Ta

Een sociaal werker heeft de moeder niet de gelegenheid gegeven om te reageren op het VTO en heeft de privacy van de moeder geschonden door het VTO te verstrekken aan de vader zonder gezag.
Beroepscode: D (Bevorderen van het vertrouwen in de jeugdzorg) | J (Vertrouwelijkheid) | M (Verslaglegging / dossiervorming)
Open
College van Toezicht
22/02/2023
Gedeeltelijk gegrond - Geen maatregel

Zaaknummer: 21.533Ta

Een sociaal werker heeft onjuiste informatie verstrekt aan de Raad voor de Kinderbescherming.
Beroepscode: D (Bevorderen van het vertrouwen in de jeugdzorg) | M (Verslaglegging / dossiervorming)
Open
College van Toezicht
06/02/2023
Gedeeltelijk gegrond - Geen maatregel

Zaaknummer: 22.004Ta

Een jeugdhulpverlener heeft haar advies, dat psychische hulp en diagnostiek voor de moeder noodzakelijk was voordat de stichting verdere hulpverlening kon inzetten, onvoldoende onderbouwd. Daarbij heeft zij onvoldoende stilgestaan bij de mogelijke impact van dat advies op de moeder en verdere jeugdhulpketen. Een jeugdhulpverlener heeft haar advies, dat psychische hulp en diagnostiek voor de moeder noodzakelijk was voordat de stichting verdere hulpverlening kon inzetten, onvoldoende onderbouwd. Daarbij heeft zij onvoldoende stilgestaan bij de mogelijke impact van dat advies op de moeder en verdere jeugdhulpketen.
Beroepscode: M (Verslaglegging / dossiervorming)
Open
College van Toezicht
26/01/2023
Ongegrond - Geen maatregel

Zaaknummer: 21.438Ta

Een jeugdbeschermer wordt verweten dat zij ten onrechte heeft beslist dat de zoon bij de vader kon blijven wonen, onvoldoende heeft gedaan om de vader ertoe te bewegen de zorgregeling na te komen en zich onvoldoende heeft ingespannen om contactherstel te bewerkstelligen.
Open
College van Toezicht
24/01/2023
Gedeeltelijk gegrond - Waarschuwing

Zaaknummer: 21.580Ta

Een jeugdprofessional heeft ongepast gereageerd op de moeder via Whatsapp. Daarnaast heeft hij in het vrijwillig kader tweemaal zonder medeweten en toestemming van de moeder met de kinderen gepraat.
Beroepscode: D (Bevorderen van het vertrouwen in de jeugdzorg) | E (Respect) | G (Overeenstemming/instemming omtrent hulp- en dienstverlening)
Open
College van Toezicht
24/01/2023
Gedeeltelijk gegrond - Geen maatregel

Zaaknummer: 21.581Ta

Een jeugdprofessional heeft in het vrijwillig kader tweemaal zonder medeweten en toestemming van de moeder met de kinderen gepraat.
Beroepscode: G (Overeenstemming/instemming omtrent hulp- en dienstverlening)
Open
College van Beroep
23/01/2023
Ongegrond - Geen maatregel

Zaaknummer: 22.014B

Het beroep van de vader faalt. Het College van Beroep sluit zich aan bij het College van Toezicht dat de werkwijze van de jeugdprofessional niet tuchtrechtelijk verwijtbaar is, wanneer zij stelt dat zij niet van ieder gesprek met de vader een gespreksverslag heeft gemaakt, maar dat zij haar eigen werkaantekeningen – voor zover van belang voor de uitvoering van de hulpverlening – schriftelijk heeft verwerkt in bijvoorbeeld het plan van aanpak.
Open