Maak een selectie

736 van 736

   

Uw zoekopdracht leverde 736 beslissingen op:

College van Toezicht
16/05/2022
Gedeeltelijk gegrond - Geen maatregel

Zaaknummer: 21.379Ta

Een Veilig Thuis medewerker heeft tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld met het niet verstrekken van een zorgmelding op het eerste verzoek van de moeder.
Beroepscode: F (Informatie-voorziening over de hulp- en dienstverlening) | H (Macht en afhankelijkheid in de professionele relatie)
Open
College van Toezicht
11/05/2022
Ongegrond - Geen maatregel

Zaaknummer: 21.356Ta

De jeugdprofessional werkzaam als jeugdbeschermer wordt – onder meer – verweten dat zij onwaarheden heeft vastgelegd in de rapportages (de gezinsplannen), dat zij niet neutraal en objectief heeft gewerkt bij het opstellen van deze gezinsplannen, en dat zij onzorgvuldig heeft gehandeld bij het aanvragen van het NIFP-onderzoek.
Open
College van Toezicht
11/05/2022
Ongegrond - Geen maatregel

Zaaknummer: 21.356Tb

De jeugdprofessional werkzaam als jeugdbeschermer wordt – onder meer – verweten dat zij onwaarheden heeft vastgelegd in de rapportages (de gezinsplannen), dat zij niet neutraal en objectief heeft gewerkt bij het opstellen van deze gezinsplannen, en dat zij onzorgvuldig heeft gehandeld bij het aanvragen van het NIFP-onderzoek.
Open
College van Toezicht
05/05/2022
Gedeeltelijk gegrond - Geen maatregel

Zaaknummer: 21.267Ta

Een kindbehartiger heeft de meldcode grotendeels gevolgd, maar heeft niet volledig recht gedaan aan de meldcode. Daarnaast wordt haar verweten dat zij de privacy van de kinderen heeft geschonden en het traject onvoldoende heeft afgesloten. Verder zijn twee klachtonderdelen niet-ontvankelijk verklaard.
Beroepscode: B (Bevordering deskundigheid) | G (Overeenstemming/instemming omtrent hulp- en dienstverlening)
Open
College van Toezicht
02/05/2022
N.v.t. - Geen maatregel

Zaaknummer: 21.481Ta

Een jeugdbeschermer stelt dat de klager niet-ontvankelijk is in haar klacht nu zij wegens pensionering, haar leeftijd en het beëindigingen van haar registratie niet langer werkzaam zal zijn binnen het jeugddomein.
Open
College van Toezicht
02/05/2022
Gedeeltelijk gegrond - Waarschuwing

Zaaknummer: 21.338Ta

Een jeugdbeschermer heeft nagelaten met de moeder te overleggen over het hulpverleningsplan na de overdracht van het dossier. Wat betreft een specifiek voorval is de jeugdprofessional onvoldoende verantwoord omgegaan met de waarheidsvinding.
Beroepscode: D (Bevorderen van het vertrouwen in de jeugdzorg) | G (Overeenstemming/instemming omtrent hulp- en dienstverlening) | H (Macht en afhankelijkheid in de professionele relatie)
Richtlijnen: Samen met ouders en jeugdigen beslissen over passende hulp | Scheiding en problemen van jeugdigen
Open
College van Beroep
28/04/2022
Ongegrond - Geen maatregel

Zaaknummer: 21.004B

Het beroep van de vader faalt en het incidenteel beroep van de jeugdprofessional slaagt. De klacht van de vader dat de jeugdbeschermer verzuimd heeft contact met de vader op te nemen, naar aanleiding van een melding bij Veilig Thuis (van de vader zelf), heeft het College van Beroep alsnog ongegrond verklaard.
Open
College van Toezicht
25/04/2022
Ongegrond - Geen maatregel

Zaaknummer: 21.373Ta

Een jeugdbeschermer wordt verweten dat hij niet bereid is geweest iedere cliënt is te helpen en dat de informatie over de hulp- en dienstverlening onvoldoende is geweest.
Beroepscode: G (Overeenstemming/instemming omtrent hulp- en dienstverlening)
Open
College van Toezicht
19/04/2022
Gedeeltelijk gegrond - Berisping zonder openbaarmaking

Zaaknummer: 21.437Ta

Een jeugdbeschermer heeft de vader onvoldoende geïnformeerd in de periode dat de vader nog belast was met het ouderlijk gezag. Daarnaast heeft hij partijdig gehandeld rondom de vraagstelling van een gezinsdiagnostisch onderzoek. Na het beëindigen van het gezag van de vader heeft hij nagelaten de vader naar zijn mening te vragen over het beëindigen van de ondertoezichtstelling.
Beroepscode: B (Bevordering deskundigheid) | D (Bevorderen van het vertrouwen in de jeugdzorg) | E (Respect) | F (Informatie-voorziening over de hulp- en dienstverlening) | G (Overeenstemming/instemming omtrent hulp- en dienstverlening)
Richtlijnen: Scheiding en problemen van jeugdigen
Open
College van Toezicht
14/04/2022
Ongegrond - Geen maatregel

Zaaknummer: 21.423Ta

Een jeugdbeschermer wordt verweten dat zij rondom de inzet van de ambulante gezinshulp het vertrouwen van de vader heeft geschonden en dat sprake is van machtsmisbruik.
Open