Klachtbehandeling

Als de klacht in behandeling wordt genomen zijn er drie mogelijkheden: het voorportaalcollege kan de klacht doorverwijzen naar de commissie van consultatie, de mediator of naar het college van toezicht.